Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση της Αποστολής Πίνακα του ΕΛΓΑ των Πορισμάτων Εκτίμησης Ζημιών του Παγετού της 14/01/2019 των Δ/Τ.Κ. Αγκαθιάς και Λουτρού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 21/06/2019, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΑΓΕΤΟΣ της 14/01/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών των ∆/Τ.Κ ΑΓΚΑΘΙΑΣ και ΛΟΥΤΡΟΥ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 01/07/2019. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
Από 21/06/2019 έωος 01/07/2019.

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων
πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, υποβολή από τν παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στηνοποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

 

Οι Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α.

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση