Ανακοίνωση από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετική με την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε δημότες με οικονομικά προβλήματα

Α Ν Α Κ  Ο Ι Ν Ω Σ Η
από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 Στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των ευπαθών ομάδων ο δήμος Αλεξάνδρειας καλεί τους κατοίκους στους οποίους, για λόγους οικονομικής αδυναμίας, έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στην πρώτη τους κατοικία, να προσέλθουν και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Αλ. Παπάγου 25, έναντι ΔΕΗ) ώστε να αιτηθούν την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.)
Οι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίκης, Πλατέος και Αντογονιδών θα απευθύνονται αντίστοιχα στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών τους Ενοτήτων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/88
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος Οικονομικού έτους 2013.
• Φωτοτυπία αντίγραφου εντύπου Ε9.
• Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ.
• Σε περίπτωση ενοικίου,να προσκομισθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης της 
κατοικίας. 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς