Ανακοίνωση από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για την ύπαρξη κενών θέσεων σε λαϊκές αγορές

 
Από το Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετική με ελεύθερες θέσεις σε Λαϊκές αγορές ευθύνης της. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ανακοινώνουμε ότι στην Λ. Αγορά Αγγελοχωρίου υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις :
 
Α. για παραγωγούς : είκοσι (20) ήτοι οι με αριθμούς : (Π1, Π2, Π3, Π5, Π6, Π7, Π9, Π10, Π11, Π12, Π14, Π15, Π20, Π21, Π22, Π26, Π28, Π32, Π36, Π38)
Β. για επαγγελματίες ( ΓΗΣ – ΘΑΛΑΣΣΗΣ) : δέκα ( 10 ) ήτοι οι με αριθμούς ( Ε45,Ε49,Ε50,Ε61,Ε64,Ε73,Ε74,Ε75,Ε77,Ε78)
 
Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού στη Βέροια οδός: Λεωφ. Στρατού 72 , από 13/05/2013 έως 26/05/2013 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς