Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έναρξη του προγράμματος Ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας

 
 
 
 
Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Για την έναρξη του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας 

 
Από το Τμήμα Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής  σχετικά με την έναρξη του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας: 
 
Στις 19.11.2016 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας για το φθινόπωρο 2016 με ρίψεις από αέρος εμβολιακών δολωμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ορίσθηκαν προς εφαρμογή του προγράμματος (Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: Υ.Α. – ΑΔΑ 7Η704653ΠΓ-ΩΝΠ/13.10.2016), μεταξύ των οποίων και οι επτά (7) Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.).   
 
Yπενθυμίζεται ότι η νόσος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία και ότι στη Βουλγαρία, μια χώρα στην οποία, όπως και στην Ελλάδα, εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού, στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 καταγράφηκε νέο κρούσμα όταν το προηγούμενο είχε καταγραφεί τον Ιούνιο του 2014. Στην Ελλάδα, το 48ο και τελευταίο κρούσμα λύσσας (1ο στις 19.10.2012), καταγράφηκε στις 9 Μαΐου 2014.
 
Για την αξιολόγηση του προγράμματος και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, πραγματοποιείται ένα (1) μήνα μετά το πέρας των εμβολιασμών και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών «ενεργητική επιτήρηση», η οποία βασίζεται στη θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθμού κόκκινων αλεπούδων. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος καθορίσθηκαν στην προαναφερόμενη Υ.Α.. Η κατανομή των δειγμάτων ανά Π.Ε. (συνήθως 2 ζώα/100 km²/εμβολιακή εκστρατεία), καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 3689/129075/18.11.2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ. Για τις Π.Ε. της Π.Κ.Μ. ισχύει: Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 66, Π.Ε. Ημαθίας:33, Κιλκίς:48, Πέλλας:48, Πιερίας:29, Σερρών:75, Χαλκιδικής:63.
 
Η συλλογή των δειγμάτων- ζώων στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης θα γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δασικό κώδικα, την ισχύουσα Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα και την με αριθ. 127724/784/6.3.2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας, κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.
 
Κατά τη διάρκεια αποκλειστικά της κυνηγετικής περιόδου, παράλληλα με τις εξόδους των συνεργείων δίωξης και προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός δειγμάτων μπορούν και οι κυνηγοί ή οι φύλακες θήρας, με άδεια θήρας σε ισχύ, να προσκομίζουν κάποια επιπλέον δείγματα θανατωμένων αλεπούδων (μόνον από υγιή πληθυσμό ζώων) στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, διενεργώντας εξόδους χωρίς τη συνοδεία των λοιπών μελών των συνεργείων δίωξης στις Π.Ε. Εφαρμογής του Προγράμματος, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Κατόπιν συνεννόησης τους με τους κυνηγητικούς συλλόγους ή τις Ομοσπονδίες, οι οποίες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά σε εβδομαδιαία βάση από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον συλλεγόμενο αριθμό ζώων, έτσι ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση αυτού σε κάθε Π.Ε. Εφαρμογής του Προγράμματος, 2. Τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρμες, κατάλληλη συσκευασία για τη μεταφορά των δειγμάτων, κ.τ.λ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 331/10301/25.01.2013 – ΦΕΚ Β΄198, όπως ισχύει) και 3. Κατόπιν επικοινωνίας τους με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ώστε: α) να επιβεβαιώνεται ο αριθμός των υπολειπόμενων δειγμάτων – ζώων για την Π.Ε. και τα δείγματα να συλλέγονται από όλη την έκταση της επιφάνειας αυτής που έχει καλυφθεί εμβολιακά και όχι από το ίδιο ή από γειτονικά σημεία, β) να προμηθεύονται από εκεί τα απαραίτητα υλικά συσκευασίας για τα ζώα που θανατώνουν (γάντια, μάσκες, σακούλες, κ.τ.λ.) και να λαμβάνουν σχετική ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής των δειγμάτων – ζώων, γ) να εξασφαλίζουν την παρουσία κτηνιάτρου εκεί για την αιμοληψία από τις θανατωμένες αλεπούδες που ακολουθείται από την αποκοπή της κεφαλής, τη συσκευασία και αποστολή στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα.
 
Τα στοιχεία Επικοινωνίας με τις αρμόδιες ΠΕ, είναι αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa → Εγχειρίδιο για τον Έλεγχο και Πρόληψη της Λύσσας → Παράρτημα).
 
Το θανατωμένο ζώο που συλλέγεται από τους κυνηγούς θα πρέπει να συνοδεύεται, μέχρι και την παραλαβή του από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική υπηρεσία, από το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας», πλήρως συμπληρωμένο από τον κυνηγό ή τον φύλακα θήρας (επισυνάπτεται στο παρόν). Τα άλλα προβλεπόμενα έντυπα συμπληρώνονται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή που κωδικοποιεί και τα δείγματα.
 
Η διαδικασία σχετικά με τις αποζημιώσεις για τη συλλογή δειγμάτων στο πλαίσιο της Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 1761/67768/10.06.2016 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠ.Α.Α.Τ. Υπενθυμίζεται ότι οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας δικαιούνται αποζημίωση για την προσκόμιση των αλεπούδων στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες: «30 ΕΥΡΩ» για κάθε αλεπού που θανατώνουν στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας και «50 ΕΥΡΩ» για κάθε αλεπού που ανευρίσκουν νεκρή (όχι πτώμα σε προχωρημένη σήψη, όχι πυροβολημένο ή δηλητηριασμένο ζώο), στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου. Στο παρόν επισυνάπτεται το έντυπο που πρέπει να συμπληρώσει ο κυνηγός ή φύλακας θήρας για την αποζημίωσή του, προκειμένου να γνωρίζει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν.
 
Η αφίσα και το δισέλιδο φυλλάδιο – Ενημερωτικό τρίπτυχο σχετικά με τη συλλογή δειγμάτων αλεπούδων για το πρόγραμμα της Λύσσας – Αποζημιώσεις και τον τρόπο συλλογής και συσκευασίας νεκρών ζώων και θανατωμένων αλεπούδων μπορούν να αναζητηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr →  «Ενδιαφέρουν τον πολίτη» → Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr. → Πολίτης → Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο → Λύσσα).
 
Τονίζεται ότι για να εξαλειφθεί η λύσσα από την Ελλάδα πρέπει να εμβολιάζονται από κτηνίατρο τα σκυλιά και οι γάτες, ώστε να προστατεύονται έναντι της λύσσας και να μην υπάρχει περίπτωση να μεταδώσουν τη νόσο σε άνθρωπο και να συλλέγονται, πέραν των αλεπούδων που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης, ζώα της άγριας πανίδας και κατοικίδια θηλαστικά που ανευρίσκονται νεκρά, για να ελέγξουμε εάν ο ιός της Λύσσας στα ζώα έχει καταπολεμηθεί (τα δείγματα αυτά μπορούν να συλλέγουν οι κυνηγοί, οι φύλακες θήρας, οι δασικοί υπάλληλοι και τα μέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση