Ανακοίνωση Αναμορφωμένου πίνακα Τελικών προσληπτέων Προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των τελικών επιτυχόντων

 

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 12184/20-08-2020 ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας και μετά από τον τελικό έλεγχο των δικαιολογητικών των επιτυχόντων, ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι Πίνακες Τελικών προσληπτέων Προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ (σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου).

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς