Ανακοινώσεις της Οικ.Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σχετικές με την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου και την Έκθεση Πεπραγμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας κατά την 29η συνεδρίασή της για το 2015, που έλαβε χώρα στις 30 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, έλαβε αποφάσεις για δύο σημαντικά θέματα:

 

  • Κατάρτιση Σχεδίου Γ’ Τριμήνου για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 (Οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στα στοιχεία του Δήμου Αλεξάνδρειας)
  • Έκθεση πεπραγμένων του Πέμπτου Απολογισμού Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως και 31/12/2014
Οι αποφάσεις περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο.
 
 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς