Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2021

Ανακοίνωση

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι: σύμφωνα με την ΥΑ 866/86629/18-3-2020 του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις », οι αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021 υποβάλλονται ηλεκτρονικά , (www.minagric.gr) στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του 2020. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη ή ίση με 50στρ, και μετά ακολουθούν αυτές που έχουν από 30 στρ έως και μικρότερη των 50 στρ.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  • Ταυτότητα
  • Εκκαθαριστικό εφορίας
  • Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύναψη των συμβολαιογραφικών εντύπων και του πιστοποιητικού μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο)
  • Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια μπορεί να κατατεθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης . Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου , ο ενοικιαστής ή χρήστης κατά περίπτωση συνυποβάλλει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή.

Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :

Α. Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )

Β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης. (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) . Ο αιτών ( μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση για ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

Γ. Τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε περιοχές με ορεινές εκτάσεις , σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

Δ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων στο Ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους και αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού μητρώου.

Ε. Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού ( να μην διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες χωρίς άδεια)

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

  • Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
  • Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα
  • Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα
    Tα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας , στα τηλ. 2331350183, 2331350165,-148 και στα e-mail (papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr και papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr)

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση