Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Απόφαση Προέδρου Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας για τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Πρόγραμμα “Διαύγεια”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                  Αλεξάνδρεια, 03-05-2011 
KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 3
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ                                          Αριθ. Απόφασης: 1/2011
Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 42
59300 Αλεξάνδρεια
Πληροφορίες: Μάγδα Μεσσαλά
Τηλέφωνο: 23333-50123
Fax: 23330-23625
Email: opakom@alexandria.gr

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 και του άρθρου 10 του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112, 13-07-2010).
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-07-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
4. Την υπ’ αριθ. 20868/29-09-2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
5. Το υπ’ αριθ. 2016/26-01-2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”».
6. Την αριθ. 96/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ Β’ 637, 19-04-2011) περί συγχώνευσης σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αλεξάνδρειας», «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πλατέος», «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελίκης», «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δημοτικού Διαμερίσματος Σταυρού», «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αλεξάνδρειας», «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Πλατέος», «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Μελίκης» και «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Αντιγονιδών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συγκροτούμε Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια», αποτελούμενη από υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2. Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι: α) Η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση. β) Η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση. γ) Η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. δ) Η τήρηση αρχείου όλων των πράξεων και αποφάσεων του φορέα με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3. Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε ως Συντονιστή-Μέλος της Ο.Δ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» την Πενοπούλου Θεοδώρα, τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23313-52213, e-mail opakom@alexandria.gr, με αναπληρώτρια την Θεοδωρακοπούλου Μαγδαληνή, τακτικό υπάλληλο του κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο 23330-23606, e-mail dps@alexandria.gr.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας και στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του φορέα στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΤΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Οριζόμενους Υπαλλήλους

 

Κοινοποίηση