Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρώτη τακτική συνεδρίαση για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018 στις 13:00

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προυπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (πολυετείς υποχρεώσεις)
2. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προυπολογισμό του Δήμου οικονομικου έτους 2018
3. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προυπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 (συνεχιζόμενες δαπάνες)
4. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της  υπ΄αρ  πρωτ. 15071/01-06-2017 ένστασης της εταιρείας  «ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.» (επανεξέταση) και της υπ΄αρ  πρωτ. 15206/02-06-2017 ένστασης της εταιρείας «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» (επανεξέταση) κατά της υπ΄αρ. 192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο : «Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αρ.πρωτ.12352/09.05.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (σχετική η αριθ. Αρ.Πρωτ.: 34992/20.12.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων)
5. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης  για άσκηση ή μη  προσφυγής, κατά των με αριθμ. Πρωτ.  9943/7.12.2017 και 11487/5.12.2017, αποφάσεων του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, β)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) τη διάθεση πίστωσης, δ)τον ορισμό δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης.
Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση