Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων (προσληφθέντων) προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Β/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 3. Τα άρθρα 168 και 170 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 163 τ. Α΄/28-06-2007), προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α., όπως ισχύουν,

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α),

 5. Την υπ’ αριθ. 638/22-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012-έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»,

 6. Το υπ’ αριθ. 12919/31-01-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης με θέμα «Εισήγηση για την έγκριση απασχόλησης έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2012 στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας»,

 7. Την υπ’ αριθ. 23672/13-06-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόλησης δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αλεξάνδρειας,

 8. Το υπ’ αριθ. 23848/14-06-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα»,

 9. Την υπ’ αριθ. 251/25-06-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα «Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικών υπηρεσιών, για το έτος 2012, στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας»,

 10. Την υπ’ αριθ. 7388/12-07-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 251/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας»,

 11. Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2012 Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, με αριθ. πρωτ. 26488/20-07-2012,

 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΦΕΚ 1112/Β/03-06-2011).

 13. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Δήμου.

 14. Την με αριθμ. 47925/13-12-2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, περί πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων.

 15. Την υπ’ αριθ. 396/21337/18-06-2012 απόφαση περί δέσμευσης πίστωσης.

 16. Το υπ΄ αριθμ. 1/2012 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και κατάρτισης των πινάκων κατάταξης που συστάθηκε με την αριθμ. 154/32197/27-08-2012 απόφαση Δημάρχου.

 17. Την υπ’ αριθ. 36/27-09-2012 Υπεύθυνη Δήλωση του Χασάνογλου-Ντεμιρτζή Χασάν του Μεχμέτ περί μη αποδοχής της θέσης του ως επιτυχών στη θέση με κωδικό 103 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και την επιλογή του αμέσως επόμενου υποψηφίου από τον πίνακα κατάταξης κ. Μπεκτά Θωμά του Δημητρίου ως επιτυχόντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

2

ΡΟΤΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

3

ΤΣΙΓΚΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

4

ΚΑΤΣΑΒΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

5

ΒΑΛΚΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

6

ΚΟΥΚΛΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

7

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

8

ΚΟΥΚΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

9

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

10

ΠΙΠΙΛΙΑΡΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

11

ΧΟΥΣΕΪΝΟΓΛΟΥ

ΡΕΤΖΕΠΗΣ

ΓΙΑΣΑΡ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

12

ΧΟΥΡΙΕΤ

ΧΑΣΑΝ

ΧΟΥΣΕΪΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

13

ΣΙΑΓΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

14

ΚΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

15

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

16

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

17

ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

Από 05-10-2012

Έως 04-06-2013

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Κοινοποίηση