Την επόμενη Δευτέρα, 7 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Διοικ. Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις  7 Αυγούστου   2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων  ‘’ΦΑΝΟΥΡΙΩΤΙΚΑ’’ στο Καψοχώρι στις 26/08/2017’’
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων ”Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων Ποντίων” στο Πλατύ στις 9 & 10-08-2017– Δημοτική Ενότητα Πλατέος’’.
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων ”πανήγυρις” για τον εορτασμό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κλειδί στις 18 & 19-08-2017 – Δημοτική Ενότητα Πλατέος’’.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων  <9ο Φεστιβάλ Γκάιντας>’ στα Τρίκαλα στις 26-08-2017 – Δημοτική Ενότητα Πλατέος’’.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων ”πανήγυρις” στο Παλαιοχώρι στις 29-08-2017– Δημοτική Ενότητα Πλατέος’’.
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την για τη μουσική επιμέλεια  πολιτιστικών εκδηλώσεων ”πανήγυρις” στο Παλαιοχώρι στις 29-08-2017 – Δημοτική Ενότητα Πλατέος’’.
7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικής εκδήλωσης ”πανήγυρις” προς τιμή του Αγίου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια στις 30-08-2017 – Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας’’.
8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την για τη μουσική επιμέλεια  πολιτιστικής εκδήλωσης ”πανήγυρις” προς τιμή του Αγίου Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια στις 30-08-2017. 
9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικής εκδήλωσης ”πανήγυρις” προς τιμή της Αγίας Ζώνης στο Νεοχώρι στις 30-08-2017 – Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας’’.
10. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’παροχή υπηρεσιών για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια στο Πλατύ στις 08-09-2017 – Δημοτική Ενότητα Πλατέος’’.
11. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’προμήθεια  στεγνωτήρων μαλλιών <σεσουάρ> για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας’’.
12. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη ‘’προμήθεια   PLEX GLASS για την επισκευή – συντήρηση μπασκετών αθλητικών χώρων’’.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ‘’παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία Θερινού κινηματογράφου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας’’
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας ‘’παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη  μουσικό – πιανίστα  για τη στελέχωση των Δημοτικών χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας’’.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς