Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου (13:00) θα συνεδριάσει ξανά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Έγκριση ή μη του με Α.Π. 39176/27.12.16 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο αφορά την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» (Αριθ. Διακήρυξης 37822/12.12.16).
2. Έγκριση ή μη των με Α.Π. 39503/29.12.16 & 75/2.1.17 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία αφορούν την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ, INVERTER ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΓΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ» (Αριθ. Διακήρυξης 37850/12.12.16).
3. Έγκριση ή μη των με Α.Π. 39341/28.12.16 & 24/2.1.17 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία αφορούν την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΜΕΛΙΚΗΣ ΈΤΟΥΣ 2016» (Αριθ. Διακήρυξης 37752/12.12.16).
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016).
5. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν.4412/2016).
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εκ των όρων της μειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση για εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος, λόγω πρότερης άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 68/2016).
8. «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας».
9. «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας». 
10. «Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δ.Κ. Αλεξάνδρειας.
11. «Κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
12. «Εισηγητική έκθεση Δ΄τριμήνου του έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.»
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση