Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνεδριάζει η Οικ. Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 7 Ιουνίου στις 13:00

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
 
1.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αρ.πρωτ.14356/25.05.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ».
2.Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (αρ.πρωτ.14771/30.05.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
3.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αρ.πρωτ.15048/1.06.2017) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Δημοσίων Συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων(οικοδομικά υλικά)».
4.Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Αλεξάνδρειας».
5.Λήψη απόφασης για την α)λήψη γνωμοδότησης, περί προσφυγής ή μη κατά της υπ’ αριθμ. 1184/21.03.2017 απόφασης γενικού γραμματέα Α-Δ Μακεδονίας – Θράκης που αφορά στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» β)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) τη διάθεση πίστωσης, δ)τον ορισμό δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης.
6.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας .
7.Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη παραβόλου που καταβλήθηκε με την υπ΄αρ  πρωτ. 10435/25.04.2017 ένσταση η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων(οικοδομικά υλικά)».
 
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση