Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει ξανά η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 3/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2011.
 
2. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 3/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2012.
 
3. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 22/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2013.
 
4. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 42/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2014.
 
5. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 472/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2015.
 
6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017.
 
7. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2017.
 
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το 5ο Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας.
 
9. Λήψη απόφασης  για : Την έγκριση της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 21120/20-07-2016 ενιαίας τεχνικής μελέτης του Δήμου, διάθεση των πιστώσεων, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και των όρων του διαγωνισμού, για την “ προμήθεια υλικών φαρμακείου για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού ”.
 
10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας και τη διάθεση της πίστωσης για “ Λοιπό εξοπλισμό (προμήθεια ειδικών σπιτιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς ) ”.
 
11.  Λήψη απόφασης για :  Διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “ Απολύμανση δημοτικών κτιρίων ” . 
 
12.  Λήψη απόφασης  για : Διάθεση πίστωσης  για την παροχή υπηρεσίας “ Παρεμβάσεις – Καθαρισμός  σε κοινόχρηστους χώρους – Απομάκρυνση φερτών υλικών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος  ”. 
 
13.  Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
14. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση επί αιτήσεως των κ.κ. Κωνσταντίνο Ναλμπάντη και Αθανασίου Κούγκα του Στεφάνου).
 
15. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
 
16.  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας και τη διάθεση της πίστωσης για  “ Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα  ζώα συντροφιάς ”.
 
17.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων  (προμηθειών & υπηρεσιών ). (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
 
18.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών ) . (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
 
19.  Κατάρτιση σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 
 
20.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (αφορά υπόθεση της εταιρείας DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ).
 
21.  Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης, περί άσκησης έφεσης ή μη κατά της αριθμό 395/ΑΦ/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας,  β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου. 
 
22.  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου  (αφορά υπόθεση κ. Ιωάννη Μαλιόγλου).
 
23.  Λήψη απόφασης για : Α) την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την “Προμήθεια κάδων για το έτος 2016” και β) την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για : την “ Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Συμβούλου για το σχεδιασμό και την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου βιώσιμης αστικής και κοινωνικής ανάπτυξης Δήμου Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της ΟΧΕ ΠΚΜ  ” και  την “ Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και λειτουργίας Δημοτικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης και Θυρίδας Επιχειρηματικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας ”.
Ο Πρόεδρος  της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση