Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για έκφραση απόψεων από το κοινό για τη διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τάφρο Τ66 και στον ποταμό Λουδία

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45   Τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α  Δημοτικό/α  Συμβούλιο/α,  την/τις Δημοτική/ες  Επιτροπή/ες   Διαβούλευσης,  την/τις  Επιτροπή/ες   Ποιότητας  Ζωής  και τα Συμβούλια  Δημοτικής  ή Τοπικής  Κοινότητας  να λάβουν  γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).
Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. Πρωτ. 10903/6-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) Τμήμα Β’ και αφορά το έργο:
 
“Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφερειακή Διώρυγα (Τάφρος Τ66) και στον ποταμό Λουδία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05).
Φορέας υλοποίησης του έργου:  
“Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ.” 
1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 31-08-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 01-11-2018.  
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η 01-09-2018 και ημερομηνία λήξης αυτής η 05-10-2018.
3. Αρμόδια Υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Γ.Δ Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), Τμ. Β’ (τηλ. 2106417953 κ. Α. Σαργιάνου) 
4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Π.Κ.Μ) (τηλ. 2313325550) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.
 
 
Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση