Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτός διαγωνισμός για την Ανάδειξη του Αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας και τοποθέτησης Οργάνων 6 παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  και τοποθέτησης οργάνων έξι παιδικών χαρών, προϋπολογισμού  217.923,80 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 • Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 • Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
 • Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
 • Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος
 • E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr
 • Κωδικός NUTS: GR121
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Στόχος είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων αυτών του Δήμου ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα και η λειτουργικότητά τους και συγκεκριμένα των κάτωθι:
 • Παιδική Χαρά στο Συνεδριακό κέντρο στην Αλεξάνδρεια
 • Παιδική Χαρά στην  Πλατεία Κούγκα στην Αλεξάνδρεια
 • Παιδική χαρά στο Καμποχώρι
 • Παιδική χαρά στο Σκυλίτσι
 • Παιδική χαρά στα Καβάσιλα
 • Παιδική χαρά στο Κεφαλοχώρι
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  3.514,90 ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικό αριθμό 63211, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 30.08.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 28.09.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Ο
Δήμαρχος
Παναγιώτης Γκυρίνης

Κοινοποίηση