Έκθεση πεπραγμένων του Έκτου (6ου) απολογισμού διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας της 14ης Δεκεμβρίου 2015, συζητήθηκε η έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων του Έκτου (6ου) απολογισμού διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας που αφορά την διαχειριστική περίοδο μεταξύ 01/01/2015 έως 30/06/2015.
 
Την αναλυτική έκθεση θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς