Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας: Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη, 6 Μαρτίου στις 13:30

 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣH
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε   τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 06 Μαρτίου 2018,  ημέρα Τρίτη     και ώρα 13:30  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30/2014 απόφασης του ΔΣ: «Συγκρότηση σε Σώμα…» – αντικατάσταση τακτικού μέλους. (αποφ.33/2018 Δ.Σ.)
2. Αποδοχή συνολικού χρηματικού ποσού 66.717,00€(A΄ κατανομή 2018) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (απόφαση 93/2018 Δ.Σ.)
3. Αποδοχή χρηματικού ποσού 3.074,17€, 3η δόση του 2017 (ή 1ο τρίμηνο σχολ. έτους 2017-18), σχολικού  κυλικείου του 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας 
4. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων, στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.(2η/2018)  
5. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του ΕΠΑ.Λ Αλεξάνδρειας                                                                         
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


                                                                           
                                                                            
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
                                                  
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς