(Ενημερωμένο) Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός ενιαίου καταστήματος και αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας την Δευτέρα, 4η Μαρτίου 2019 (09:00 – 11:00)

 
 
 
 
 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
    
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύττει ότι:
 
Την 4η Μαρτίου  του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 – 10:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 33 & 34 (ενιαίο κατάστημα), που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας στην οποία μπορούν να συμμετέχουν δημότες – κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Επίσης, την 4η Μαρτίου  του έτους 2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 – 11:00   θα γίνει πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο δημότες – κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας – Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 2 στην Αλεξάνδρεια, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 23333 51304 (κα Αρβανιτοπούλου).
 
 
                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                             
                                                                  
                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς