Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 (Χειριστών Μηχανημάτων Έργων)

 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 170 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 
5. Το Κεφαλαίο Δ΄ της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/02-02-2018), σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) μη ανανεούμενης, από τους προσωρινούς πίνακες για την κάλυψη κατεπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
 
6. Την έκδοση και ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ΔΕ και ΥΕ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στις 31-03-2018.
 
7. Το υπ’ αριθ. 9873/02-04-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018.
 
8. Την υπ’ αριθ. 119/7968/12-04-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018».
 
9. Την υπ’ αριθ. 129/8421/20-04-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018».
 
10. Την Υπεύθυνη Δήλωση του κάτωθι υποψηφίου περί αποδοχής της θέσης εργασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας από 9 Μαΐου 2018 έως και την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την απαγόρευση της υπέρβασης της διάρκειας των οκτώ (8) μηνών, των κάτωθι υποψηφίων που προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης:  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  1.  

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α. 20/6041 & 20/6054.01 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού. 
Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση