Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 κι ώρα 13:00

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155-162, 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομικού Προσώπου(Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) σε έκτακτη  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας που θα γίνει στις 31  Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13.00 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση ή μη  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2013.
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς