Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η  του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου της εκτέλεσης, των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικών) του Δήμου.
2. Λήψη απόφασης για : Α. Την έγκριση ή μη του με Α.Π. 34921/13.10.2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της “ Προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 3.200 λίτρων ”. Β. Την αποδοχή της συνολικής προσφοράς (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ) της εταιρείας “ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ Ε.Ε. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ” Γ. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία “ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ Ε.Ε. – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ” Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου “ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ” (Α.Μ. 86/2015).
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού  ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ” (Α.Μ. 22/2015).
5. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση επί αιτήσεως Φωτίου Δημητριάδη).
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ΄ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου “ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ” (Α.Μ. 110/2015).
7. Λήψη απόφασης γιαντην έγκριση δαπάνης κατασκευής του έργου, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και απ΄ ευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου  “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ” (Α.Μ. 108/2015).
8. Έγκριση 5ου Απολογιστικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας για το διάστημα από 01/09/2014 έως 31/12/2014.
9. Αναπροσαρμογή ή μη του  τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2016.
10. Εισηγητική έκθεση γ΄τριμήνου του έτους 2015 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

Κοινοποίηση