Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 30 Μαρτίου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ΩΡΑ 15.00 στα γραφεία της επιχείρησης <οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο>, για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 
1. “Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της Θεατρικής Παράστασης «Όνειρα μέσα στο Δάσος» στο Δημοτικό Θέατρο Πλατέος στις 4&5/04/2015- Έγκριση διάθεσης πίστωσης”.
 
2. “Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη λογιστικών υπηρεσιών-  σε εξωτερικό συνεργάτη -λογιστή- Έγκριση διάθεσης πίστωσης”.
 
3. “Λήψη απόφασης για την  παροχή ή μη υπηρεσιών σε ‘“μαέστρο  – δάσκαλο’’ για τις ανάγκες της  Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξάνδρειας- Έγκριση διάθεσης πίστωσης”.
 
4. “Λήψη απόφασης για την  παροχή ή μη επιδιόρθωσης  αερολέβητα SATURN του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΚ Αλεξάνδρειας- Έγκριση διάθεσης πίστωσης”.
 
5. “Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη κουφωμάτων για τις ανάγκες της επιχείρησης –Έγκριση διάθεσης πίστωσης”.
 
6. “Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ειδών πλακιδίων για τις ανάγκες της επιχείρησης –Έγκριση διάθεσης πίστωσης”.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς