Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Συνεδριάζει ξανά την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016 στις 13:00

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η  του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Μελίκης  έτους 2016.
 
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοιχτού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας ” (Α.Μ. 68/2016).
 
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών – τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, των όρων διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού (αντλίες, inverter και λοιπών παγίων ) για το αρδευτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης.
 
4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. Α1 καταστήματος  που βρίσκεται στη Νέα Δημοτική Αγορά Καβασίλων.
 
5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Πλατέος.
 
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τάξεις του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας.
 
7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωσης αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βρυσακίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
8. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση καταβολής ή μη αποζημίωσης στον κ. Παναγιώτη Αργυρόπουλου).
 
9. Κατάρτιση έκθεσης γ΄τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
10.  Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του υπ΄ αριθμ. 34638/09-11-2016 πρακτικού αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της υπ΄αριθμ. 23834/19-08-2016 διακήρυξης του Δημάρχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2016 καθώς και του αριθμ. 36110/24-11-2016 πρακτικού επί εγκυρότητας της εγγυητικής συμμετοχής του αποδεκτού προμηθευτή.
 
11.  Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2017.
 
12. Λήψη  απόφασης για την κατάρτιση σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2017.
 
13. Κατάρτιση σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Ο Πρόεδρος  της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση