Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 28 Αυγούστου

 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΩΡΑ 14.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη χρηματοδότησης  από το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων – Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2014-2015.
 
2. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. οικονομικού έτους 2015.
 
3. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
4. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της μουσικής εκδήλωσης ‘’κρητικοποντιακό γλέντι’’ με τον Νίκο  Ζωϊδάκη στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Αλεξάνδρειας στις 31/08/2015.
 
5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της εκδήλωσης ‘’Η έννοια του τραγουδιού και η μορφή Lied στην ακαδημαϊκή μουσικής της εποχής του Ρομαντισμού’’ – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
6. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη γραφικής ύλης  – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
7. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη υλικών για την υποστήριξη του δικτύου των Η/Υ της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 
8. Λήψη  απόφασης για   την ανατροπή υπολοίπου δέσμευσης   των υπ΄αριθ.185/2015 & 204/2015 ΕΑΔ.  
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς