Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

28 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, η επόμενη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής στις 13:00

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης  λογαριασμού.
2. Ανατροπή υπόλοιπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
4. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αρ.πρωτ.36236/21.12.2017) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2017 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
5. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (αρ.πρωτ.36240/21.12.2017) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών)για το έτος 2017 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ,ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε ΜΕΛΙΚΗΣ, Β) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ Δ.Ε ΠΛΑΤΕΟΣ».
6. Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) για το έτος 2018
7. Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών & υπηρεσιών) (άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016) για το έτος 2018
Ο

Προεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση