Συνεδριάζει το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου (ώρα 14:30)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 14.30 στα γραφεία της Επιχείρησης (Δημοτικό Κολυμβητήριο), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

“Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2010-2011″.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς