Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου στις 13:00 η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Oκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση  παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Σεβαστής Γκαβαρδίνα.
2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση  παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Σεβαστής Γκαβαρδίνα.
3. Λήψη απόφασης για 

α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης  δικηγόρου  (αφορά την με αριθμό 133/ΤΜ/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας), 

β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης (εφόσον απαιτηθεί), 

γ) τη διάθεση πίστωσης, 

δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες”.

4. Ληψη αποφασης για α)την εγκριση της διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό,β)των τεχνικών προδιαγραφών ,γ) τη διάθεση των πιστώσεων και δ)τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο:”Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού και μονωτικών υλικών για τα κτίρια του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη του παραβόλου που καταβλήθηκε με την ένσταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
 
6. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017(συνεχιζόμενες δαπάνες)
 
7. Εισηγητική Έκθεση Γ΄τριμήνου του έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση