Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Την Τρίτη, 26 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας (13:00)

 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1.Λήψη απόφασης για α) την έγκριση την  τεχνικών προδιαγραφών , β) την έγκριση των δαπανών ,γ) τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και δ) τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο : <<Προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου  και φωτιστικών σωμάτων>>.
2.Λήψη απόφασης περί υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο <<Επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών>>.
3.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά υπόθεση του κ. Σωτηρίου Μαργαρίτη) β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματοςστην προϊσταμένη Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας για την κάλυψη  δαπάνης  γ) τη διάθεση πίστωσης δ) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).  
4.Λήψη απόφασης για α) την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δαπάνη παροχής γνωμοδότησης δικηγόρου επί της με αριθμό 165/ΤΜ/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση του κ. Ιωάννη Μαλιόγλου) β) παροχή γνωμοδότησης γ)ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου και δ) τη διάθεση πίστωσης. 
5.Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 12900/21-06-2018 (3ο πρακτικό) της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την «επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας»
Ο

Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΠαναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση