Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, στις 8:00

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1.Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
2.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης  δικηγόρου  (αφορά υπόθεση σχετική με την με αριθμό 1526/03-09-2018 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ) , β) τον ορισμό δικηγόρου για τις παραιτέρω ενέργειες,(εφόσον απαιτηθεί). 
3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αριθμ.πρωτ.18347/18-9-2018) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων συνοπτικών διαγωνισμών για την : <<Προμήθεια αγωγών αρδευτικού δικτύου>>.
4.Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης και β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
5.Λήψη απόφασης για α)  ορισμό δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του  Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση Παναγιώτη Αργυρόπουλου)  . 
6.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (αριθμ.πρωτ.18598/21-9-2018) της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ>>.
7.Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ Δήμου Αλεξάνδρειας».
8.Λήψη απόφασης  ορισμού δικηγόρου για παράσταση στη συζήτηση των με αριθ. ΠΡ 125/2-5-2013 και ΠΡ 130/9-5-2013, προσφυγών του Δήμου Αλεξάνδρειας  ενώπιον του   Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας .
9.Κατάρτιση σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης Προυπολογισμού οικονομιικού έτους 2018.
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής


Γκυρίνης Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση