Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 24 Απριλίου (13:00)

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Έγκριση ή μη του 1ου  πρακτικού (αριθμ.πρωτ. 8185/17.04.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2018 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».
2. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (αριθμ.πρωτ. 8227/17.04.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2017 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Αλεξάνδρεια για την στέγαση του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συσκευών ΑΔΔΥ-Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής eToken για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας».
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)».
7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
8. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Μύρου Φραγκίστης του Νικολάου.
9. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Μαντρατζή Ι. Λάζαρου.
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση