Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2015 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 12:00 με θέματα  ημερήσιας διάταξης:                          
                                                                            
1.Αποδοχή χρηματικού ποσού 53.971,84€ από ΙΝEΔIΒIΜ, 1η δόση, για καθαρίστριες σχολικού έτους 2014-2015 (αριθ.διπλ.εισπρ.35/29-12-2014)
                                                                                 
2.Αποδοχή χρηματικού ποσού 3.799,92€, 3η δόση του 2014, σχολικών κυλικείων και απόδοσή του στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.                                                                                      
3.Κατακύρωση ή μη πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου Αράχου.                                                                                   
4.Αποδοχή της αίτησης παραίτησης του κ.Δελιόπουλου Θωμά  από τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου -7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας .
5.Παραχώρηση μιας αίθουσας διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης,  στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μελίκης, για την περίοδο Ιανουάριο έως Ιούνιο 2015, για μαθήματα σκάκι.
 
 
 
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
                                               
                                                              
 ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ  

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς