Συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

 
 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 
Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 495/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 12263/29-12-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς