Δημοσίευση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ   
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
 
Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ.470/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 13342/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 
 
 
Θα τη βρείτε στο συνημμένο αρχείο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς