Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προέγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2017 και Ισολογισμού της 31/12/2017 του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
                                                                                                   
Το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ. με την Α.Δ.Σ. 130/31-7-2018, ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση του Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων του έτους 2017 και του Ισολογισμού της 31/12/2017. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Ισολογισμός είναι θετικός και παρουσιάζει σημαντικό πλεόνασμα, ενδεικτικό της καλής οικονομικής διαχείρισης από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου. Αναλυτικότερα: 
   
α) Το έτος 2017 ο Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ. είχε πλεόνασμα  χρήσης 146.747,55 €, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη των τριών διαχειριστικών χρήσεων (2015-2017), μετά την αφαίρεση των φόρων, ανέρχονται σε 251.333,18 €. 
 
β) Ο οικονομικός απολογισμός Εσόδων- Εξόδων του έτους 2017 παρουσιάζει:
 
– Σύνολο Εσόδων (Εισπραχθέντων)           1.977.089,65 € 
 
– Σύνολο Εξόδων (Πληρωθέντων)              1.331.683,92 €
 
και Χρηματικό Υπόλοιπο  31/12/2017       645.405,73 €
 
γ) Ο Ισολογισμός της 31/12/2017 του Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ. παρουσιάζει σύνολο  Ενεργητικού και Παθητικού το ποσό των 731.399,01 €, που αναλυτικότερα έχουν:
 
– Στο Ενεργητικό περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων (83.166,81€),  η προκαταβολή για το φόρο εισοδήματος του 2017 (1.478,37 €), τα πραγματικά διαθέσιμα μας (Ταμείο και Τράπεζες- 645.693,83 €) και Έξοδα επομένων χρήσεων (1.060,00 €). 
 
– Στο Παθητικό περιλαμβάνονται το Κεφάλαιο ποσού 384.001,22 €, τα αποτελέσματα σε νέον (κέρδη 213.333,18) και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  συνολικού ποσού 96.064,61 €, (δηλαδή σε Προμηθευτές 48.054,09 €, σε Πιστωτές 18.234,07 €, σε Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη 9.054,27 € και σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ποσό 20.722,18 €). 
 
δ) Ο παρόν Ισολογισμός της 31/12/2017, ήδη έχει τεθεί υπό τον έλεγχο των Ορκωτών Λογιστών- Ελεγκτών και κατόπιν μαζί με την σχετική έκθεση τους θα αποσταλεί για την τελική έγκριση του, από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.   
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση