Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας Περιόδου 2017-2019

 
 
 
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2017-2019
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 73 Ν3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄ 87, 07-06-2010), σύμφωνα με την οποία στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης , ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
2. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ,όπως ορίστηκαν με την αριθ. 263/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρειας, λήγει στις 05-03-2017
3. Το γεγονός ότι δεν εχει συμπληρωθει ο αριθμός των μελων που προβλεπεται για να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, υστερα από την από 16-01-2017 ανοικτη προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος (αριθ. πρωτ. 1014)
προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση από το δημοτικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλεξάνδρειας 2017-2019
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ εκ νεου
Τα  διοικητικά συμβούλια ή τα κατά περίπτωση αρμόδια αποφασιστικά όργανα: 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και στα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) των εκπρόσωπων των τοπικών συμβουλίων νέων 
που λειτουργούν  και δραστηριοποιούνται  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ως άνω θεσμό, να ορίσουν εγγράφως του εκπροσώπους τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό) με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, fax η email) αποστέλλοντας το σχετικό έγγραφο ταχυδρομικά ή να το επιδώσουν στο δημαρχείο Αλεξάνδρειας  (Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, πληροφορίες κ. Δημητρίου Πελαγία, τηλέφωνο 23333-50116) το αργότερο  μέχρι την  Παρασκευη 31 Μαρτίου 2017. Οι δηλώσεις μπορεί να υποβάλλονται  και  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με θέμα: «Συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης », στη διεύθυνση : dimitriou@alexandria.gr.
 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης και σε δημότες του Δήμου που επιθυμούν να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το δημοτικό συμβούλιο και τα άλλα όργανα διοίκησης του δήμου.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
 
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
 
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση