Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας η Έκθεση Δ΄τριμήνου, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016

 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, κατά τη συνεδρίασή της, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, ενέκρινε την έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2016, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.
 
Την συγκεκριμένη έκθεση μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς