Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
 
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό, η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους των φορέων και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς έτους 2016. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.082.474,19 χωρίς το ΦΠΑ και 1.331.443,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Σύντομη περιγραφή της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας:
  • Ομάδα Α΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλεξάνδρειας : CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 187.850 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 412.380 λίτρα, CPV 09132100-4 – Αμόλυβδη Βενζίνη: 86.370 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 642.057,67 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Ομάδα Β΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 78.000 λίτρα, CPV 09132100-4 – Αμόλυβδη Βενζίνη: 5.376  λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 67.309,97 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Ομάδα Γ΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 18.000 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 15.000 λίτρα . Συνολικός προϋπολογισμός 28.227,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Ομάδα Δ΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 180.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 140.220,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Ομάδα Ε΄ – Προμήθεια υγρών καυσίμων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 180.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 140.220,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  • Ομάδα ΣΤ΄ – Προμήθεια λιπαντικών του Δήμου Αλεξάνδρειας: CPV 09211100-2 – Λάδια μηχανής: 5.630 λίτρα,  CPV 09211820-5 – Βαλβολίνη 80/90: 1940 λίτρα, CPV 24951300-8 – Υδραυλικά υγρά: 3080 λίτρα, CPV 24951311-8 – Αντιψυκτικά παρασκευάσματα: 1700 λίτρα, CPV 24951310-1 – Αποπαγωτικά υγρά: 180 λίτρα, 24457000-2 – Μυκητοκτόνα: 160 λίτρα, CPV 09211650-2 Υγρά φρένων: 295 λίτρα, CPV 09211600-7 – Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων: 760 λίτρα,  CPV 24951000-5 – Γράσο: 1040 λίτρα,  CPV 24951200-7 – ADBLUE: 200 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 13.008,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για όλες τις ομάδες του κάθε φορέα η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
 
 
 
Οι συμβάσεις θα ισχύουν μέχρι 31.12.2016 από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες κι εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες και οι αξίες τους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων Συμβουλίων.
 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1) επί τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) κάθε Φορέα και ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 15.01.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεταιη 15.02.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
 
Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, στις προβλεπόμενες ελληνικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας www.alexandria.gr. Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, κ. Κακαγιάννης Δημήτρης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2333350115.
 
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση