Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2014 από τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Προσχολικής Μέριμνας

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης περί της εκτέλεσης των εργασιών επισκευής των οχημάτων, για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Γνωστοποιούμε

ότι ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, την 31.03.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Νομικού Προσώπου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

H Προϊσταμένη του Νομικού Προσώπου

Κωνσταντία Κυροπούλου

 

Κοινοποίηση