Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για την επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2014 του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας υλοποιεί κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών για το έτος 2014,
 
α)για παιδιά ΑΜΕΑ 
β)για παιδιά δημοτών οικονομικά αδυνάτων 
 
Σύμφωνα με την αριθ.152/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών που πληρούν τα κριτήρια για την συμμετοχή τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που μπορεί να καλύψει ο Δήμος, τότε θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ των οικογενειών με ένα & δυο τέκνα και αν χρειαστεί και τρίτεκνοι, σε τόπο και χρόνο που θα ορισθεί μεταγενέστερα (από την τριμελή Επιτροπή).
 
 
 
Με βάση τα παραπάνω:
Η Τριμελής επιτροπή ορίζει ότι η κλήρωση μεταξύ των οικογενειών με ένα & δυο τέκνα, θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, παρουσία 2 μαρτύρων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς