Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας Οικονομικού Έτους 2013

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αλεξάνδρεια 24- 01-2013

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                           Αριθμ. πρωτ.: 2644          

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 22/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 703+433/24-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

06.00.0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

06.00.01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

586.200,00

06.00.02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

170.000,00

06.00.03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

2.772.500,00

06.00.04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

228.000,00

06.00.05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

238.000,00

06.00.06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11.080.012,20

06.00.07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

110.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

15.184.712,20

 

06.00.1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

06.00.11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

16.000,00

06.00.12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.952.651,00

06.00.13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10.679.485,64

06.00.14

ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ –ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0

06.00.15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

267.000,00

06.00.16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

103.068,83

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

13.018.205,47

 

06.00.2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

06.00.21

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ

255.000,00

06.00.22

ΕΣΟΔΑ ΠΌ.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

0

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

255.000,00

 

06.00.3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

06.00.31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0

06.00.32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

1.707.695,72

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.707.695,72

 

06.00.4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ο6.00.41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

2.537.000,00

06.00.42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

163.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2.700.000,00

 

06.00.5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

06.00.511

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

800.000,00

06.00.512

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2.240.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

3.040.000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

35.905.613,39

  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

6

ΕΞΟΔΑ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.147.000,00

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ

813.188,52

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1.931.967,13

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

30.500,00

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

265.300,00

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

1.303.000,00

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

1.531.900,00

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

5.646.800,00

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

8.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 

15.677.655,65

 

 

 

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

1.839.398,44

73

ΕΡΓΑ

11.259.241,02

74

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

280.887,91

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

124.100,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

13.503.627,37

 

 

 

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

2.232.814,12

82

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

2.620.000,00

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

1.517.164,72

 

ΣΥΝΟΛΟ

6.369.978,84

 

 

 

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

354.351,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

35.905.613,39

 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7.982.100,00

10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2.709.085,29

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1.606.775,90

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

7.658.889,55

25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

3.831.033,48

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.532.521,08

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1.159.128,93

40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

2.000,00

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

116.906,34

50

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

0,00

70

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.582.842,45

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

29.181.283,02

 

Κοινοποίηση