Συνεδριάζει για πρώτη φορά το 2013 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 κι ώρα 12:00

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα     ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του κ.Τσακόγλου Δημητρίου στην Τ.Κ.Καβασίλων Δ.Αλεξάνδρειας.

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της Μαντζίλα Καλλιόπης του Χριστόδουλου στην  Τ.Κ.Καβασίλων Δ.Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της  εταιρίας «ΛΑΧΑΝΗ-ΓΙΑΝΤΣΙΔΙΩΤΗ Ο.Ε.» στον οικισμό Παλαιοχωρίου Τ.Κ.Λιανοβεργίου Δ.Αλεξάνδρειας.
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του Δημοσθένη Δαλιγκάρου του Θεοδώρου στην      Τ.Κ.Νησίου    Δ.Αλεξάνδρειας.
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ χωρίς παρασκευαστήριο) της Δάρλα Ελένης του Στεφάνου   στην      Τ.Κ.Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ) της Προγιοπούλου Ελένης συζ. Κων/νου  στην      Τ.Κ.Επισκοπής Δ.Αλεξάνδρειας.
8. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ) της Παύλου Ανθής του Γεωργίου    στην      Τ.Κ.Βρυσακίου Δ.Αλεξάνδρειας.
9. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατ/μα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) του Καραγιάννη Γεωργίου του Ευαγγέλου στην      Τ.Κ.Κεφαλοχωρίου Δ.Αλεξάνδρειας.
10. Λήψη απόφασης για οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ) του Τόκα Θεοφάνη του Ευαγγέλου (Δ.Βετσοπούλου 34 –Αλεξάνδρεια).
11. Λήψη απόφασης για οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ) του Καραγιάννη Γεωργίου του Ευαγγέλλου (Τ.Κ.Κεφαλοχωρίου Δ.Αλεξάνδρειας). 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    
Κούγκας Αθανάσιος 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς