Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ανακοίνωση προς καλλιεργητές που υπέβαλλαν αρχική αίτηση για ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες το έτος 2013

 
 
 
 
 Ανακοίνωση προς καλλιεργητές που υπέβαλλαν αρχική αίτηση για ζημιές
από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο έτος 2013
 
Καλούνται οι παραγωγοί οι οποίοι είχαν υποβάλει “ αρχική αίτηση ” για τις ζημιές που υπέστη η εκμετάλλευση τους από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις και χαλάζι) για το έτος 2013 προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ενίσχυσης.
Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων “ Ετήσιο 2013 ”.
 
Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 18-7-2017 προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 
Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2013). Στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
4. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) έτους 2013 (εφόσον υπάρχει), όπου θα αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ως επαγγελματίας αγρότης.
5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2012), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος και εφόσον υπάρχει, φωτοαντίγραφο της συνημμένης κατάστασης γεωργικών εισοδημάτων. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής από το σύστημα TAXISNET, μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης.
5. Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:
 
Ι. Για όσες εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2013, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η
προσκόμισή της.
ΙΙ. Για όσες εκμεταλλεύσεις δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α η κατοχή αποδεικνύεται από:
α) νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και
β) φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους
2013 και μεταγενέστερα συμπληρωματικά ή τροποποιητικά αυτής, εάν υπάρχουν,
γ) μισθωτήρια συμβόλαια, ή/και
δ) χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων –τέκνων.
6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
7. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα.
8. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).
 
9. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
10. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Σημειώνουμε ότι αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
 
 
 
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για νομικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του.
2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των μετόχων οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2012), καθώς και φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής από το σύστημα TAXISNET, μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του νομικού προσώπου ή το όνομα του εκπροσώπου του, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
4. Φωτοαντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5) –κατά περίπτωση, για το οικονομικό έτος 2013. Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται από το σύστημα TAXISNET και θα συνυποβάλλεται μαζί με τη βεβαίωση καταχώρησης.
5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας έτους 2013 της εταιρείας ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
6. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών κατά περίπτωση για ζημιά σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).
7. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου, που να αποδεικνύει ότι κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα, εφόσον χρειάζεται.
 
ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης.
 
 
Οι ανταποκρίτριες της Δ.Κ. Αλεξάνδρειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση