Ανακοίνωση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε διάφορες ειδικότητες για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας

Πληροφορίες στο κείμενο της ανακοίνωσης που ακολουθεί: 

Ανακοίνωση 07-06-2012

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς