Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας, σήμερα Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

  • Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) αποφάσεως του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ.10 άρθρο 69 Ν. 4270/2014 ως ισχύει, β)τον ορισμό δικηγόρου τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, δεδομένου ότι με την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 2/6748/ΔΑΓΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών επέρχονται ουσιώδεις αλλαγές ως προς την οικονομική διαχείριση του Δήμου, της οποίας η λειτουργία είναι συνεχής και αδιάλειπτη και λαμβανοντας υπόψη το γεγονός ότι οι διατάξεις της ανωτέρω απόφασης θα πρέπει να εκτελεστούν μέχρι τις 24-2-2019.

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

Κοινοποίηση