Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δευτέρα 20 Ιουλίου η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η  του μηνός  Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
1. Λήψη απόφασης  για την διάθεση της πίστωσης για την συντήρηση φωτοτυπικών, φαξ του Δήμου.
 
2. Λήψη απόφασης  για τη διάθεση της πίστωσης για την “ Προμήθεια  αναλώσιμων  για τοποθέτηση σωμάτων καλοριφέρ σε κτίριο του Δήμου Αλεξάνδρειας ”.
 
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για την “ Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών  για το Δήμο Αλεξάνδρειας ”.
 
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης  για “ Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών  στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας.
 
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για “ Λοιπό εξοπλισμό – προμήθεια σιδηροκατασκευών  για τις ανάγκες του Δήμου ”.
 
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση της πίστωσης για την “ Προμήθεια υλικών συντήρησης – επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου – προμήθεια υαλοπινάκων για τα κτίρια  και για τα σχολικά κτίρια του Δήμου ”.
 
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρακτικού για την “ Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού  για τα κτίρια του Δήμου ”.
 
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και κατακύρωση ή μη της προμήθειας ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου και φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2015.
 
9. Ανάκληση δεσμεύσεων των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 
10.   Κατάρτιση έκθεσης β΄ τριμήνου  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 
11.  Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας “ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ”.
 
12.  Λήψη απόφασης για “ Αποδοχή ή μη δωρεάς περιουσιακών στοιχείων από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ”.
 
13.  Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την εργασία “ Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους – απομάκρυνση φερτών υλικών στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος.
 
14.  Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  για παροχή γνωμοδότησης (επί αιτήσεως κ. Κούγκα Αθανασίου).
 
15. Λήψη απόφασης  για την έγκριση ή μη καταρτισμού όρων ανοιχτού διαγωνισμού    του έργου     “ Εργασίες    βελτίωσης   οδών Δήμου Αλεξάνδρειας ” (Α.Μ. 23/2015).
 
16.  Κατάρτιση σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 
17. Λήψη απόφασης : Α. για την έγκριση ή μη της μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) υπ΄αριθμόν 101/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού Μονάδας Κομποστοποίησης Β. τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας Γ. τον καθορισμό του τρόπου διενέργειας της προμήθειας Δ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης Ε. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ 

Κοινοποίηση