Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Διπλή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου στις 13:00

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την με αριθμό 1/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας, β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  για την παροχή γνωμοδότησης, δ) τη διάθεση πίστωσης.
2. Λήψη απόφασης για α) παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την με αριθμό 2/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας, β) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, γ) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου  για την παροχή γνωμοδότησης, δ) τη διάθεση πίστωσης.
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (Αρ.πρωτ.:3089/05.02.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2017 με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε Αλεξάνδρειας».
2. Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού (Αρ.πρωτ.:3095/05.02.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2017 με θέμα «Προμήθεια α) ηλεκτρολογικού υλικού (ειδών ηλεκτροφωτισμού, εορταστικού διακόσμου, φωτιστικών σωμάτων κλπ) για τη Δ.Ε Μελίκης β) φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ Λιανοβεργίου Δ.Ε.Πλατεος».
3. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (Αρ.πρωτ.:3258/06.02.2018) της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2017 για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας».
4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη παραβόλου που καταβλήθηκε με ένσταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε Αλεξάνδρειας».
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προισταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας για την έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ.
6. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες της επιστροφής ποσών στα πλαίσια επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
7. Λήψη απόφασης για α) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για κάλυψη δαπάνης β) ορισμό δικηγόρου κατά της αγωγής που έχει καταθέσει ο κ. Γεώργιος Σπανός του Αθανασίου, γ) τη διάθεση πίστωσης
8. Λήψη απόφασης για α) υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για κάλυψη δαπάνης β) ορισμό δικηγόρου κατά της αγωγής που έχει καταθέσει η σύμπραξη μελετητικών γραφείων «ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ……- ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ…… γ) τη διάθεση πίστωσης
9. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων που δε διαθέτει ο Δήμος (Μίσθωση καλαθοφόρου μηχανήματος)
10. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογιστικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το 2018».
11. Λήψη απόφασης για α)αποδοχή ή μη γνωμοδότησης  δικηγόρου  (αφορά το  από 26-01-2018 κατασχετήριο του Βασιλείου Πουρλιοτόπουλου του Χαρίλαου), β)υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στην προϊσταμένη Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη της δαπάνης, γ)τη διάθεση πίστωσης, δ)τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί) .
12. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας».
Ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής


Παναγιώτης Γκυρίνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση