Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
 
1. Λήψη απόφαση για τη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, ο οποίος ζημιώθηκε  από υπαιτιότητα του Δήμου –  Αποδοχή σχετικής γνωμοδότησης.
2. Λήψη απόφασης  για την αποδοχή ή μη γνωμοδότησης  δικηγόρου (αφορά υπόθεση  “ ΕΝΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ”.
3. Κατάρτιση έκθεσης δ΄ τριμήνου  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
4. Κατάρτιση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
5. Ψήφιση (διάθεση ) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3, παρ. 4 & παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
6.  Κατάρτιση σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
7. Λήψη  απόφασης για την αποδέσμευση πίστωσης συνεχιζόμενων οφειλών έργων παρελθόντων ετών που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015.
8. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3, παρ. 4 & παρ.5  του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
9. Κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
10. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών  και Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης προμηθειών κατόπιν  διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης, για το έτος 2015  σύμφωνα  με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. (Αριθμ. πρακτικού κλήρωσης 48498/2014).
11. Λήψη απόφασης  για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  Διαγωνισμών  και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης  προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης, για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ . (Αριθμ. πρακτικού κλήρωσης 48510/2014).
12. Λήψη απόφασης  για την συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών  και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης  προμηθειών κατόπιν  διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης , για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. (Αριθμ. πρακτικού κλήρωσης 48514/2014).
13. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών  και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης της προμήθειας παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας  στους υπαλλήλους)  για το έτος 2015 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ).
14. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών  και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  απευθείας Ανάθεσης  των εργασιών της μίσθωσης μηχανημάτων 2015  (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ).
15. Λήψη απόφασης  για την συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  απευθείας ανάθεσης προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού και απευθείας ανάθεσης, για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ (Αριθμ. πρακτικού κλήρωσης 48504/2014).
16. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που  βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.
17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την  εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Τ.Κ. Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
18. Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
19. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 3 καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
20. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κορυφής.
21. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας  για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Πρασινάδας.
22. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Σταυρού.
23. Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κυψέλης.
24. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας  για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Πλατέος.
25. Λήψη απόφασης  για τον καθορισμό  των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ξεχασμένης.
26. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου.
27. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νεοκάστρου.
28. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων  της Δ.Κ. Μελίκης.
29. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λιανοβεργίου.
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών της δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Αράχου.
31. Λήψη απόφασης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών βάση του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 όπως αυτό ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.
 
 
 
  Ο Πρόεδρος  της
       Οικονομικής Επιτροπής

   
       Παναγιώτης Γκυρίνης 

Κοινοποίηση