Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

(Ανακοίνωση αποτελεσμάτων) – Πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
διάρκειας έως δύο (2) μηνών. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 205,  206 παρ. 1, 3 και 207  του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
3. Την περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αριθ. 182/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 5190/30-06-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου.
7. Τις υπ’ αριθ. 334/17374/23-06-2017  απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ: 7Μ04ΩΨΠ-ΙΞΞ)
8. Την με αριθμ. πρωτ.  14330/12-05-2015 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
10. Το γεγονός ότι για τη θέση του Οδηγού Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση.
11. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη τριών θέσεων ειδικότητας Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄κατηγορίας μόνο ένας υποψήφιος είχε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά αιτούμενα προσόντα όπως όριζε η υπ’ αριθ. 18314/03-07-2017 Ανακοίνωση πρόσληψης και ως εκ τούτου καλύπτεται η μία (1) εκ των τριών (3) θέσεων.
12. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφίων για την κάλυψη μιας θέσης ειδικότητας Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών Γ΄ και Ε΄κατηγορίας κανένας υποψήφιος δεν είχε τον τίτλο σπουδών και τα λοιπά αιτούμενα προσόντα όπως όριζε η υπ’ αριθ. 18314/03-07-2017 Ανακοίνωση πρόσληψης και ως εκ τούτου η θέση παραμένει κενή.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την πρόσληψη των κάτωθι: 
 
 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΣΕΡΔΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

3

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

4

ΝΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

5

ΚΑΤΣΑΒΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

6

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

7

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

8

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

9

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

10

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

11

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

12

ΠΙΠΙΛΙΑΡΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

13

ΜΠΕΚΤΑΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

14

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΘΩΜΑΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

15

ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Συνοδοί Απορριμματοφόρων)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

16

ΚΙΤΣΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ Γ΄ κατηγορίας (C)

2 ΜΗΝΕΣ

Από 18-07-2017

Έως 17-09-2017

 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
 
Περισσότερες πληροφορίες:
Στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Αλεξάνδρειας, τηλ. 2333350122 & 50121.
 
Συνημμένα:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση