Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών (Ανακοίνωση ονομάτων)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 205,  206 παρ. 1, 3 και 207  του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των ΟΤΑ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
3. Την περιπτ. ΙΕ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009.
4. Την υπ’ αριθ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 10571/07-11-2013 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2013 του Δήμου.
7. Την υπ’ αριθ. 257/2670/21-01-2013  απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
8. Την με αριθμ. πρωτ.  47912/12-11-2013 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:  

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΚΙΣΤΟΓΛΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

2

ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

3

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

4

ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

5

ΚΕΣΙΚΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

Από 25-11-2013

Έως 24-01-2014

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

  

Κοινοποίηση